Landbouw is altijd de drijvende kracht achter economieën geweest. De praktijk van de landbouw en al zijn gerelateerde activiteiten ondersteunen direct of indirect vele andere industrieën. Landbouw is een brede term die alle producten omvat die in de landbouw worden geteeld. De belangrijkste landbouwproducten die worden verbouwd, zijn groenten, fruit, vlees, zuivel, gevogelte en granen. De meeste van deze producten worden op boerderijen geproduceerd.

In de 20e eeuw zijn er twee ontwikkelingen geweest die de landbouw aanzienlijk hebben beïnvloed. Dit zijn industriële landbouw en biologische landbouw. Biologische landbouw verwijst naar traditionele praktijken zoals vruchtwisseling, bodembeheertechnieken en het gebruik van natuurlijke compost om voedsel te leveren. Aan de andere kant maakt industriële landbouw gebruik van genetische manipulatie, meststoffen, pesticiden, herbiciden en verschillende gemechaniseerde apparatuur om voedselproducten te verbouwen.

Met moderne technologieën is de landbouw nog meer geïndustrialiseerd. Dit heeft geleid tot de specialisatie van een groot aantal taken in kleinere taken, waardoor de landbouw minder gespecialiseerd en gelokaliseerd is. Een voorbeeld hiervan is irrigatie. Vroeger waren boeren afhankelijk van regenwater of ondergrondse putten om in hun behoeften te voorzien, maar met de industriële landbouw kunnen ze nu geavanceerde sprinklers en hydrosprays gebruiken die hen veel water, geld en energie kunnen besparen.

Landbouw omvat ook alle activiteiten die gepaard gaan met het telen, opslaan en vermarkten van de landbouwproducten. Deze activiteiten zijn sterk gediversifieerd vanwege de moderne landbouwbehoeften. Een hoofdartikel van de hedendaagse landbouwboerderij is de veehouderij. Vee zijn meestal runderen, varkens, kippen en paarden. Andere hoofdartikelen van de hedendaagse landbouwproductie zijn gewassen zoals: zuivelproducten, granen, fruit en groenten.

De praktijk om landbouw- en veterinaire praktijken in de landbouw op te nemen, heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne landbouwindustrie. Deze praktijk staat bekend als geïntegreerde multitrofische aquacultuur. Deze praktijk houdt rekening met het beheer van diergezondheid, productiviteit, voeding en het milieu. Een goed voorbeeld van geïntegreerde multitrofische aquacultuurkwekerijen is de Long Island University (LIU) van Nieuw-Zeeland.

Landbouw omvat ook het beheer van het gebruik en het beheer van dierlijk afval. Dierlijk afval wordt beschouwd als een belangrijke milieuvervuiling die grotendeels verantwoordelijk is voor luchtvervuiling en stortplaatsen. Bovendien worden veel soorten vee (zoals runderen en paarden) en insecten beschouwd als gevaarlijke plagen voor het milieu. Bovendien bevatten landbouwstortplaatsen schadelijke chemicaliën die negatieve effecten kunnen hebben op mens en milieu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.